Creative Little Hands Preschool 

Click here to edit subtitle

     Room 1 Teacher: Mrs. Chesney  Asst.: Miss V

     Room 2 Teacher: Mrs. Kuhl  Asst. Miss Amanda

                              Room 3  Mrs. Urban